Gutnisk ordlista

 

gutniska - svenska - engelska

 

A

 

ainvarligar - allvarsam

aiskar - ful, elak

ait - släkt, ätt

almaio (f) - krigshär, trupp
 
ar - år - year

arbude - arbeta - to work

aukme - ökning, avkastning

avstambling - släkting

avtak - porträtt

avugar - avig

 

B

 

bauglid - handled

 

bide - be - to beg

 

bjere - bära - to carry

 

bjorn - björn - bear

 

blautar - blöt - wet

 

braidar - bred - wide, broad

 

broylugar - stökig

 

D

 

dadda - pappa
 

dattlugar - trött, klen, vek - tired, weak

 

djaupgangen - djupsinnig

 

dónt - redskap, verktyg - tool


dótar - dotter

 

drege - dra

 

drógugar - mulen - clowdy

 

dverg - spindel - spider

 

dyle - dölja

 

 

E

 

ellar - eller - either, or

 

enge - äng - meadow

 

ergo - vrede- wrath

 

ettar - efter - after 

 

É

 

é - tacka - ewe

 

F

 

fa(da)r - far

 

farnyte - ressällskap 

fese - avstryka

 

finstar - fönster - window

fífang - förtret, hinder, skada

 

fígugar - gråskymlig

flago - framgång - success

floyt - grädde - cream

 

framtíd - förr i tiden, förlupen tid

fregd - godhet - goodness


fritte - utforska, fråga envist

 

G

 

gadung - begärelse, åstundan

 

gaiting - geting - wasp

 

galken - galen, tokig

 

gaum - uppmärksamhet

 

gildar - duktig, duglig, vacker


gjauso - fiskmås

 

glód - glöd


gramsen - vred, arg, avogt sinnad


grume - krossa, nedslå


guse - rysa

 

H

 

hane - tupp - cock

 

haite - heta, åkalla 

 

hate - klia - itch

 

hardnómbar - glömsk, tröglärd - forgetful

 

hebbo - småsak, ingenting - something minor

 

hévar - duktig

 

hjaul - hjul - wheel

 

hverges - ingenstans, ingenting

 

J

 

jamnar - jämn - even

 

jaul - jul - christmas

 

jite - äta - to eat

 

jó - ja - yes

 

jordpero - potatis - potato

 

I

 

inn - in - in

 

innargar - mycket arg - very angry

 

K

 

kivle si - insnärja sig, komma vilse i tal
 

klambar - skräp, bråte

 

klédesmakk - mal

 

klutar - klotter

 

knúl - knöl

 

knúpe - knipa

kríge - 1. insamla, förvärva, skaffa 2. kriga


krímo - skock, mängd, hop av folk

kuno - kvinna, hustru

 

kvende - tända

 

kvikar - kvick - quick

 

 

L

 

lading - vår - spring

 

laug - löv - leaf

 

leme - trycka - to push

 

ljaud - ljud - sound


ljaugn - blixt

 

loyme - lämna - to leave

 

lý - lä


lýd - folk

 

lyfte - slute (arbeta) - to stop working

 

M

 
maisugar - stor, grov, stark


mauso - fluga

méle - mäta - to measure

mó(da)r - mor

 

moggo - loppa

 

molke - mjölka - to milk

 

mysso - mössa

 

N

 

naikvarsen - ohjälpsam -

 

nasar - näsa - nose

 

nat - natt - night

 

nauge - skynda - to hurry

 

naumbar - läraktig - quick to learn

nenne - mamma

 

nim - kunskap, underrättelse, rykte

 

noygdar - nöjd - content, pleased

 

nyggugar - taggig

 

nyt - nöt - nut

 

O

 

ord - ord - word

 

ordugar - pratsam - talkative

 

orko - syssla, göromål

 

orm - orm - snake

 

oy - ö - island

 

(til) oyde - förstöra - destroy

 

oyglo - ögla

 

oynke - ömka, beklaga

 

oyre - öra - ear

 

Ó

 

ónoygo - besvär, utlaga, skatt - burden, tax

 

ósame - av en händelse, misstag - by accident, mistake

 

óskel - orätt

 

óvin - ovän

 

óvitugar - oanständig; oförståndig

 

 

oyden - uttröttad, kraftlös

 

P

 

pa - på - on (older ´a´)

  

pen - mån, angelägen

 

pepling - liten gosse - little boy

 

pero - päron (äv. potatis) - peach, potato (potato is originally called jordpero)

píko - flicka

puse - påse - bag

 

putte - stoppa in - to put

 

pynse - fundera

 

 

 

R

 

raudber - smultron

 

raust - mod, tapperhet - courage

 

rid - lynne, nyck, infall

 

ridgalen - nyckfull

 

rinke - fattas, sakna

 

royne - erfara, förnimma

 

S

 

sigar - seger

 

skavel - frukt

 

skymt - åsyn

 

skynse - fara tätt förbi, nästan vidröra

 

skýrt - kjol

 

snupp - ögonblick

 

sólbjerge - solnedgång - sunset

 

sólbrautning - soluppgång - sunrise

 

spaike av - springa fort iväg

 

spýre - fråga

 

stakkugar - kort

 

 stele - stjäla

 

stenne - Stanna - to stop

 

stinke - fara, flyga fram

stíre - spruta, sippra, strila

 

stoyt - snäsning, pik

 

straiges - trängas

 

straiugar - ostadig

 

strangar - grov, sträv

 

strik - takt i musik

 

stylko - liten flicka - little girl

 

sukar - socker - sugar

 

sukk - strumpa

 

sun - son

 

svít -följe

 

sým - vacker, snygg 

 

T

 

tann - tand - tooth

 

taug/tug - tåg, rep - rope

 

tauge - töja, tänja ut, dra

 

tele - räkna - to count

 

tjaud - folk

 

troylsamt - tråkigt

 

tule - tåla

 

tumbling - tumme - thumb

 

tvítrugar - tvivelaktig

 

tvik - tvekan

  

U

 

undar - under - under

 

uppraist - uppstånden

Ú

Úre - yra

úte -ute - out

útfaren - bortrest

  

V

 

vanhup - misströstan, förtvivlan - dispare

 

vardvaite - vakta

 

veng - vinge - wing

 

výr - vi - we

 

Y

 

ynske - önska - to wish

 

ypne - öppna- to open

 

yvar - över - over; above

 

yvaraldrugar - mycket gammal - very old

 

yvartak - fördel, övertag - advantage

 

yvarverk - underverk - miracle

 

Ý

 

ýr - ur

 

ýrtar - örter - herbs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om vi ​​talar om viagra på nätet är annorlunda och det är nödvändigt att förstå och komma ihåg att alla inte kan vara sant. viagra online har inte förändrats alls.